Όροι συμμετοχής

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κειμένου. Η μη συμμόρφωση προς αυτούς αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι έως 30 ετών. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται αυστηρά τα μέλη του ΔΣ και της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «το Καλειδοσκόπιο». Παρόλα αυτά μπορούν να συμμετέχουν φιλικά.
 2. Τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό:
  1. Κάθε συμμετέχων δικαιούται να στείλει μια (1) έως τρεις (3) φωτογραφίες.
  2. Οι συμμετέχοντες καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά αρχεία σε φορμά .jpg. Γίνονται δεκτές και φωτογραφίες τραβηγμένες-τυπωμένες αναλογικά.
  3. Οι διαστάσεις του κάδρου και το μέγεθος του αρχείου θα επιλεχθούν από το διαγωνιζόμενο. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να λάβει υπόψην ότι σε περίπτωση επιλογής του έργου του/της, η φωτογραφία θα εκτυπωθεί σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων το πολύ 21Χ29,7cm (International A4). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το κάδρο πρέπει να χωράει ακέραιο σε μία σελίδα χαρτί μεγέθους Α4.
  4. Επιτρέπεται η ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, η ύπαρξη απλών πλαισίων γύρω από το κάδρο και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στον σκοτεινό θάλαμο. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), η αφαίρεση στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας. Σε γενικές γραμμές δεν θα πρέπει οι συμμετοχές να κινούνται οριακά στην επεξεργασία. Το είδος και ποσοστό της επεξεργασίας δεν μπορεί να μετρηθεί με τη μεζούρα, οπότε το σημαντικό είναι απλά να μην γίνονται υπερβολές. Η επεξεργασία δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική ή προκλητική. Για κάποιον που δεν γνωρίζει τα όρια και τις δυνατότητες του σκοτεινού θαλάμου καλύτερα να αποφεύγει ό,τι μπορεί. Η καλή φωτογραφία ΔΕΝ χρειάζεται στολίδια  – οι πολλές επεμβάσεις που «ζητάει» μια φωτογραφία, τις συντριπτικά περισσότερες φορές είναι σημάδι της αδυναμίας της.
  5. Το θέμα της φωτογραφίας πρεπει να σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού: «Εναλλακτικές πραγματικότητες». Σε διαφορετική περίπτωση η φωτογραφία θα αποκλείεται από το διαγωνισμό.
  6. Μαζί με κάθε φωτογραφία, ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να στέλνει επεξηγηματικό κείμενο έως 100 λέξεις.
  7. Η φωτογραφία/Οι φωτογραφίες θα αποσταλλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fotodiag@gmail.com μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να επισυνάψει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία επικοινωνίας του.
  8. Εναλλακτικά ο διαγωνιζόμενος μπορεί να παραδώσει τη φωτογραφία του τυπωμένη σε φωτογραφικό χαρτί μεγέθους το πολύ  21Χ29,7cm (International A4). Η παράδοση θα γίνει στον υπεύθυνο της έκθεσης Γιώργο Παπαματθαιάκη, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται παρακάτω.
  9. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αλλάζουν και να τροποποιούν την συμμετοχή τους όσες φορές και όποτε θέλουν μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.
  10. Οι διοργανωτές, δηλαδή το περιοδικό «Το Καλειδοσκόπιο» έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους και τις ημερομηνίες του διαγωνισμού, να τον αναβάλλουν ή ακόμα και να τον ματαιώσουν εάν οι συμμετοχές δεν θεωρηθούν επαρκείς ή το επίπεδό τους δεν κριθεί ικανοποιητικό.
  11. Χρονοδιάγραμμα:
   1. Έναρκτήρια ημερομηνία αποδοχής φωτογραφιών ορίζεται η 1/1/2013.
   2. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής φωτογραφιών ορίζεται η 14/1/2013.
   3. Οποιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί σε χρονικό διάστημα διαφορετικό από το παραπάνω αναφερθέν, δε θα λαμβάνεται υπόψην.
   4. Πνευματικά δικαιώματα:
    1. Ο/Η φωτογράφος θα πρέπει να έχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας που θα υποβάλει (κοινώς να είναι δικιά του/της).
    2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης – έκθεσης – εκτύπωσης σε φωτογραφικό άλμπουμ, των φωτογραφιών τους για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, με μόνο όρο την αναφορά του ονόματος τους και παράλληλη ενημέρωση αυτών.
    3. Τα αποτελέσματα και η κριτική επιτροπή:
     1. Η κρίση των διαγωνιζόμενων φωτογραφιών θα γίνει από επαγγελματία φωτογράφο, σημαντικής εμπειρίας και αξιοσημείωτης παρουσίας στο χώρο της φωτογραφίας. Το όνομα θα ανακοινωθεί ξεχωριστά σε σχετική ενημέρωση.
     2. Ο κριτής θα επιλέξει δέκα (10) φωτογραφίες που ξεχωρίζουν κατά την κρίση του. Αυτές οι δέκα (10) φωτογραφίες θα συμμετέχουν στην τελική έκθεση.
     3. Εξ αυτών θα επιλέξει τις τρεις (3) καλύτερες και τις οποίες θα κατάταξει ώστε να διαμορφωθεί η νικήτρια τριάδα. Για τις υπόλοιπες επτά (7) δε θα υπάρξει κατάταξη.
     4. Δεν επιτρέπεται να ζητείται είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε μετά τη λήξη του, από την κριτική επιτροπή να αιτιολογήσει τις όποιες απορρίψεις συμμετοχών.
     5. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται καμία μομφή, παρατήρηση, και αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, της κριτικής επιτροπής, των όρων και του θεσμού. Η συμμετοχή αυτόματα σημαίνει την πλήρη αποδοχή των όρων, των αποτελεσμάτων και της κριτικής επιτροπής.
     6. Τα έπαθλα:
      1. Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τις φωτογραφίες τους στο χώρο του taf (The Art Foundation) στο Μοναστηράκι (http://theartfoundation.metamatic.gr/)
      2. Ακόμη οι βραβευμένες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του περιοδικού «Το Καλειδοσκόπιο».

 

Σημείωση: Η εκδήλωση αυτή επιχειρεί να αναδείξει την καλλιτεχνική δημιουργία ανεξάρτητων φοιτητών, χωρίς παραγωγούς ή χορηγούς. Θεωρεί, λοιπόν, ότι η προβολή των βραβευμένων φωτογραφιών σε ένα χώρο τέχνης, όπως το taf, επιβραβεύει τους νικητές.

Το περιοδικό «Το Καλειδοσκόπιο» γνωρίζει πως είναι το μόνο μη κερδοσκοπικό περιοδικό που έχει απομείνει, το μόνο περιοδικό που αποδεικνύει ότι ο υλισμός δεν είναι ο μόνος τρόπος αντίληψης των πραγμάτων. Στηρίζοντας τη φιλοσοφία του αυτή, δεν ορίζει χρηματικό ή άλλο υλικό έπαθλο για τα διαγωνισμό αυτό.

 1. Η έκθεση:
  1. Για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό, αποδέχεστε ενδεχόμενη δημόσια εμφάνιση και έκθεση της/των φωτογραφιών σας.
  2. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 18,19,20 στο taf (The Art Foundation http://theartfoundation.metamatic.gr/), Νορμανού 5, 105 55, Μοναστηράκι, Αθήνα.
  3. Τα έξοδα εκτύπωσης των φωτογραφιών που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και βραβευτούν, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το περιοδικό «Το Καλειδοσκόπιο».
  4. Είναι πιθανό να εκτεθούν και τα επεξηγηματικά κειμενάκια που θα έχει στείλει κάθε διαγωνιζόμενος/η που βραβεύτηκε (προαιρετικά). Αυτό θα γίνει μετα από συννενόηση με τον επιμελητή της έκθεσης.
  5. Το «Καλειδοσκόπιο» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.

 

 

 

Για να ενημερώνεστε σχετικά με το διαγωνισμό, παρακαλώ ελέγχετε το blog του καλειοδοσκοπίου (https://tokaleidoskopio.wordpress.com/) ή το σχετικό event στο facebook.

 

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνείστε μαζί μας:

 

 

Γιώργος Παπαματθαιάκης

Υπεύθυνος Εικαστικών

georgepapam@hotmail.com

6982385458

 

Φώτης Ηλιόπουλος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

foteliop@yahoo.gr

6939092041

Advertisements
Σχόλια
 1. Ο/Η jackson twosheds λέει:

  έχω μία φωτό που είναι 22 Χ 30 cm

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s